Vezetői modul

Stuart W. Twemlow és Frank C. Sacco szerint a Békés Iskolák Program ideális esetben az iskola szervezeti piramisának alsó, legszélesebb alapjáról kiinduló kezdeményezés, amely azután a teljes rendszerre kiterjed. Azonban a sikerhez és a hosszú távú fenntarthatósághoz szükség van a vezetők elköteleződésére is.

A Vezetői modul célja, hogy a Békés Iskolák Program iránt elköteleződött intézmények vezetői számára segítséget nyújtson a biztonságos iskolai légkör kialakításában és fenntartásában játszott kiemelkedő szerepük felismeréséhez és betöltéséhez. A Békés Iskolák csapaton belül úgy gondoljuk, hogy a nevelési-oktatási, gyermekvédelmi intézmények vezetői különlegesen fontos szerepet töltenek be abban, hogy intézményük békés és biztonságos közösséggé válhasson.

Fontos különbséget tenni az iskolában megkezdődő békítő munka támogatása és irányítása között. A Békés Iskolák Program elindulásakor egy kisebb létszámú csapat kezdi meg légkör átalakító munkáját az intézményben. Tevékenységüket a napi feladataikon túl, belső indíttatásból végzik, mivel egyetértenek a Békés Iskolák Program alapelveivel, és úgy érzik, tenni szeretnének az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése terén. Ez a csoport lelkes és elköteleződött pedagógusokból áll. A vezető célja a lelkesedés hosszú távú fenntartása – ezt akkor tudja megvalósítani, ha támogatja, és nem próbálja meghatározni vagy irányítani a folyamatot.

A támogatás a feltételek biztosítását jelenti, tiszteletet az iskolai Békítő Team tagok elköteleződése, törekvései, önállósága, valamint alázatot az iskolában elindult változás iránt. Támogatás esetén a vezető képes arra, hogy csak igény esetén legyen benne a napi történésekben és átadja az irányítást az arra alkalmas, felkészült csoporttagoknak. Mindez a békítő szemlélet belsővé tételével és az iskolai légkör átalakításával kapcsolatos folyamatok irányításának átengedését jelenti, így megmarad az alulról szerveződés ereje.

Vezetőnek lenni nagyon nehéz, a vezetők a beosztottak számtalan projekciójának felületei: ha a beosztott kevésbé tudatos, a vezetőjének egyfajta „ideális apa” vagy „ideális anya” képnek is meg kell felelnie. Nagy a vezető felelőssége nemcsak az intézménybe járó gyerekek, hanem a szülők, pedagógusok és a fenntartó felé is.

A Vezetői modul az intézményvezető szemszögéből tekinti át a biztonságos iskolai légkört megalapozó mentalizáció fejlesztésének lehetőségeit. Az iskola fontos protektív faktor, ami a családi problémák ellenére is lehetőséget ad az intézménybe járó gyerekek mentalizációs képességének serkentésére. A vezető szerepe ebben kettős: egyrészt hatással van a tantestületre, mint közösségre, másrészt hat a gyerekek közösségére is. A modul résztvevői arról tudnak meg többet, hogy vezetőként hogyan segíthetik az iskola teljes rendszerének biztonságos és mentalizáló közösséggé válását.

A vezető nagyon sok területen támogathatja a Békés Iskolák Program intézményi bevezetését, ami a pedagógusok program iránti kezdeti lelkesedését tartós elköteleződéssé érlelheti. Az iskolai Békítő Team munkája olykor nehéz és fáradságos. Sokat segít ekkor, ha a vezető órakedvezményt ad, beszámolási lehetőséget biztosít a Békítő Team tagjainak az értekezleteken, nyilvánosan megdicséri őket, esetleg számukra kedvezően alakítja az órarendet, ezzel is megkönnyítve a munkájukat. Sokat jelent az is, ha a vezető biztosítja az időt és a kollégák helyettesítését, hogy a Békítő Team tagjai részt tudjanak venni a Békés Iskolák Program képzésein.