Varga Márton Technikum – visszacsatolás

A Békés Iskolák Program akkor tud jól működni, ha rendszeres visszacsatolás történik a zajló folyamatokra, a változásra és az eredményekre. Ehhez a szakmai Közösségünk folyamatosan fejleszti a kérdőíveket, hogy az elköteleződött iskolák minél hasznosabb visszajelzést kaphassan a programjuk hatásáról.

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor jobb másfajta módon megkérdezni a résztvevőket. A jelenlegi járványhelyzetben a kérdőív döntő többségét értelmetlen lett volna megkérdezni, hiszen a személyes kontaktus hiánya miatt a fizikai, a verbális és a kapcsolati bullying típusok nem valósulhattak meg, csak a cyberbullying, ami viszont a korábbi évek eredményeivel való összehasonlítást torzította volna.

A Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum végül egy személyesebb formát választott és arra kérték a közösség tagjait, hogy a saját szavaikkal fogalmazzák meg, mit jelent számukra az iskolában futó Békés Iskolák Program, és mik a közvetlen tapasztalataik róla.

A válaszaik az alábbi dokumentumokban olvashatóak:

Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola nevelési programja

Tanulóinkat életvidám, kiegyensúlyozott, nyitott, érdeklődő emberekké szeretnénk nevelni. Az oktató munkánkkal biztos alapot adunk a továbbtanuláshoz. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, környezet tudatosságra való nevelést, valamint a sportolás iránti igény kialakítását.
Hiszünk a sokféleségben, támogatjuk az eltérő ütemben fejlődő gyerekeket. A különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával a toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére tanítjuk a gyermekeket. Hagyományos oktatási környezet mellett a vegyes ill. az interaktív oktatási környezet is jelen van a tanulásszervezésünkben.

Képtalálatok a következőre: 1%
Céljaink eléréséhez a gyerekek mellett a támogató és aktív szülői házra is építünk. A tanórán kívüli programok sokféleségével, a rendhagyó órák iskolai szintű szervezésével, az osztályközösségek kialakításával, a Békés Iskolák Program felvállalásával közel kerülünk céljaink megvalósításához.

1%-os felajánlás a békés, biztonságos Móráért

  • Iskolánk alapítványa: A Jövőért Alapítvány
  • Adószáma: 19022699-1-42

Ha nekünk utalják az 1%-os támogatást, a Békés Harcos programra szeretnénk fordítani, és a Proscenion drámaszínház osztályprogramjaira szeretnénk fordítani.

Kiskőrösi EGYMI – 2020-2021-es tanév

Az intézmény 2017-ben köteleződött el a Békés Iskolák Program mellett. A járvánnyal terhelt 2020-21-es tanév sem vetette vissza lelkesedésüket, és folytatták a munkát. A következőkben a békítő team vezetője, Fazekasné Tatai Renáta számol be a tanév programjairól.

Minden hónapban összeül a Békítő team és egy kampány napot vagy hetet szervezünk a gyermekeknek.

Ebben a tanévben (2020-2021.) tovább működtetjük a Békés ügyeletes programunkat. Kampány hetet szerveztünk novemberben, melynek a Türelem hete címet adtuk. Ennek a kampányhétnek a célja: A türelem és a várakozás fontossága az emberi kapcsolatokban, hétköznapokban. A kialakult járványhelyzetben úgy gondoltuk, hogy ezt a területet kiemelten szeretnék fejleszteni gyermekeinknél. A tanulók játékos feladatokat végeztek, amihez türelemre volt szükségük pl.: párban farkasszemet néztek egymással, puzzle-t raktak ki. Minden csoport, osztály egy jelvényt kapott, amin a Békés Iskolák logója szerepel. Ezt is használjuk a Békés ügyeletes programban. Az egyik Békítő team tag a gyerekeknek jógát tartott. Megtanította őket a feszültségük levezetésére. Türelemmel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat, idézeteket gyűjtöttek.

Készítettünk egy Rönktantermet (farönkökből áll az asztal, a szék) az iskola udvarán, ahol jó idő esetén tartjuk a tanórákat. A járványhelyzetben is alkalmazható és a friss levegőn kevesebb a feszültség, bántalmazás a diákok között.

A Békítő teamünk elkészítette a Békés Iskolák logóval ellátott saját maszkját. Az intézményben ennek a használatával is fel szeretnénk hívni a kollégák figyelemét a csatlakozási lehetőségre illetve a békés szemléletre.