Varga Márton Technikum – visszacsatolás

A Békés Iskolák Program akkor tud jól működni, ha rendszeres visszacsatolás történik a zajló folyamatokra, a változásra és az eredményekre. Ehhez a szakmai Közösségünk folyamatosan fejleszti a kérdőíveket, hogy az elköteleződött iskolák minél hasznosabb visszajelzést kaphassan a programjuk hatásáról.

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor jobb másfajta módon megkérdezni a résztvevőket. A jelenlegi járványhelyzetben a kérdőív döntő többségét értelmetlen lett volna megkérdezni, hiszen a személyes kontaktus hiánya miatt a fizikai, a verbális és a kapcsolati bullying típusok nem valósulhattak meg, csak a cyberbullying, ami viszont a korábbi évek eredményeivel való összehasonlítást torzította volna.

A Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum végül egy személyesebb formát választott és arra kérték a közösség tagjait, hogy a saját szavaikkal fogalmazzák meg, mit jelent számukra az iskolában futó Békés Iskolák Program, és mik a közvetlen tapasztalataik róla.

A válaszaik az alábbi dokumentumokban olvashatóak:

Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola nevelési programja

Tanulóinkat életvidám, kiegyensúlyozott, nyitott, érdeklődő emberekké szeretnénk nevelni. Az oktató munkánkkal biztos alapot adunk a továbbtanuláshoz. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, környezet tudatosságra való nevelést, valamint a sportolás iránti igény kialakítását.
Hiszünk a sokféleségben, támogatjuk az eltérő ütemben fejlődő gyerekeket. A különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával a toleranciára, a másság elfogadására és megbecsülésére tanítjuk a gyermekeket. Hagyományos oktatási környezet mellett a vegyes ill. az interaktív oktatási környezet is jelen van a tanulásszervezésünkben.

Képtalálatok a következőre: 1%
Céljaink eléréséhez a gyerekek mellett a támogató és aktív szülői házra is építünk. A tanórán kívüli programok sokféleségével, a rendhagyó órák iskolai szintű szervezésével, az osztályközösségek kialakításával, a Békés Iskolák Program felvállalásával közel kerülünk céljaink megvalósításához.

1%-os felajánlás a békés, biztonságos Móráért

 • Iskolánk alapítványa: A Jövőért Alapítvány
 • Adószáma: 19022699-1-42

Ha nekünk utalják az 1%-os támogatást, a Békés Harcos programra szeretnénk fordítani, és a Proscenion drámaszínház osztályprogramjaira szeretnénk fordítani.

Kiskőrösi EGYMI – 2020-2021-es tanév

Az intézmény 2017-ben köteleződött el a Békés Iskolák Program mellett. A járvánnyal terhelt 2020-21-es tanév sem vetette vissza lelkesedésüket, és folytatták a munkát. A következőkben a békítő team vezetője, Fazekasné Tatai Renáta számol be a tanév programjairól.

Minden hónapban összeül a Békítő team és egy kampány napot vagy hetet szervezünk a gyermekeknek.

Ebben a tanévben (2020-2021.) tovább működtetjük a Békés ügyeletes programunkat. Kampány hetet szerveztünk novemberben, melynek a Türelem hete címet adtuk. Ennek a kampányhétnek a célja: A türelem és a várakozás fontossága az emberi kapcsolatokban, hétköznapokban. A kialakult járványhelyzetben úgy gondoltuk, hogy ezt a területet kiemelten szeretnék fejleszteni gyermekeinknél. A tanulók játékos feladatokat végeztek, amihez türelemre volt szükségük pl.: párban farkasszemet néztek egymással, puzzle-t raktak ki. Minden csoport, osztály egy jelvényt kapott, amin a Békés Iskolák logója szerepel. Ezt is használjuk a Békés ügyeletes programban. Az egyik Békítő team tag a gyerekeknek jógát tartott. Megtanította őket a feszültségük levezetésére. Türelemmel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat, idézeteket gyűjtöttek.

Készítettünk egy Rönktantermet (farönkökből áll az asztal, a szék) az iskola udvarán, ahol jó idő esetén tartjuk a tanórákat. A járványhelyzetben is alkalmazható és a friss levegőn kevesebb a feszültség, bántalmazás a diákok között.

A Békítő teamünk elkészítette a Békés Iskolák logóval ellátott saját maszkját. Az intézményben ennek a használatával is fel szeretnénk hívni a kollégák figyelemét a csatlakozási lehetőségre illetve a békés szemléletre.

2016-17-es tanév

Projektjeink a 2016-17-es tanévben:

 • Filmklub folytatódik heti rendszerességgel
 • Havi 1 alkalommal napközis jutalomkirándulások folytatódnak – közösségépítés céllal
 • Köszönés, Mosoly, Jó cselekedetek- hava: „Add tovább – jó cselekedek” – kártyák szétosztása az iskolában és a kártyákra írt jó cselekedetek önkéntes végrehajtása, majd továbbadása
 • „Milyen jó dolog történt ma veled?” – Karácsony előtt a központi faliújságra ki lehetett tűzni, hogy kivel milyen jó dolog történt
 • Hála-hava: óriás hálafa készítése a központi faliújságra Karácsony előtt- a fa leveleire fel lehet írni, hogy ki miért, és kinek lehet hálás
 • „Angyal vagy!” pályázat: fogalmazás írása valós jó cselekedetről

Céljaink:

 • „Hétköznapi hősök” projekt: olyan személyek felkutatása a gyerekek környezetében, akik önzetlenségükkel, altruizmusukkal, a közösség egésze számára példaként állíthatóak
 • „Te kinek segítesz/segítenél?” pályázat – a téma feldolgozása a hittan és erkölcstan órák keretében

Save

2015-16-os tanév

Projektjeink a 2015-2016-os tanévben:

 • Filmklub folytatódik heti rendszerességgel
 • Havi 1 alkalommal napközis jutalomkirándulások – közösségépítés céllal
 • Köszönés és a Mosoly-hava kampány: „Hogyan tudtatok mosolyt csalni a tanáraitok, szüleitek, osztálytársaitok, iskolatársaitok és barátaitok arcára?” – versek, fogalmazások, rajzok, fényképek, montázsok, képregények készítése
 • 15 pedagógus részvétele a „Békés, biztonságos közösség” című képzésen, és az ott tanultak tanórai (osztályfőnöki óra, erkölcstan óra) alkalmazása
 • Rendhagyó testnevelés órák: Békés Harcos foglalkozások 3 osztályban
 • Rendhagyó órák a XIV. kerületi Rendőrkapitányságon bűnmegelőzés témakörben
 • Rendhagyó órák az iskolában droghasználat, internetes zaklatás témakörökben
 • Móra Békítő Team: a Békés Iskolák programunk bemutatása egy kerületi iskolában, és a Zuglói Pedagógus Műhelyen
 • Klíma-teszt újra: interjúkérdésekkel felmértük, hogy a tavalyi évhez képest milyen változások történtek a közösségünkben
 • Szülő-klub folytatódik