Békítő Team

Az elköteleződés és a légkör átalakító csapat feladatai

 1. Az elköteleződés

Ha egy iskolai közösség néhány tagjának a Békés Iskolák szemlélet vázlatos bemutatása (lásd: Bevezető modul) felkelti az érdeklődését és úgy döntenek, hogy belevágnak annak kivitelezésébe, akkor első lépésként a program iránti mély elköteleződés kialakítására van szükség. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a valódi, tartós elköteleződés alapja a programban való önkéntes részvétel.

Nem szükséges kezdetben a teljes tanári karnak részt vennie a megvalósításban, elegendő egy kis csoportnyi (minimum 4-5 fő) pedagógus is, akik szívesen gondolkodnának együtt tettre kész, a gyerekekben és önmagukban még hinni tudó kollégáikkal, és hajlandók időt, energiát áldozni intézményük légkörének fokozatos megváltoztatására. Ők alakítják meg az iskolai békítő teamet. Természetesen az iskolavezetés (legalább egy részének) támogatása elengedhetetlen a sikeres kivitelezés szempontjából. Meglátjátok, hogy a pozitív irányú törekvések nyomán idővel újabb és újabb lelkes kollégák csatlakoznak majd hozzátok!

 

Békítő Team modul1

Twemlow és Sacco szerint hosszú távon akkor válik visszafordíthatatlanná a Békés Iskolák Program intézményi jelenléte, ha idővel az iskolavezetés 100%-a, a tanári kar minimum 70-75%-a csatlakozik a megvalósítókhoz. Nyilvánvalóan tovább erősíti a fenntarthatóságot, ha minél több osztályközösséget, szülőt és külső támogatót sikerül megnyerni.

Az elköteleződés forrása egyrészt a program minél alaposabb megismerése a szakirodalom segítségével (S.W.Twemlow – F.C.Sacco (2012): Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok. Budapest, Flaccus Kiadó), illetve amennyiben lehetőség van rá, olyan iskola felkeresése, ahol már tapasztalatot szereztek a megvalósítás során. Az elköteleződés tovább fog mélyülni, ha a kis magcsoport elkezdi kimunkálni az intézmény egyedi igényeinek megfelelő Békés Iskolák Programot, valamint a nyugodt, biztonságos légkör hatására a pedagógusok végre elkezdhetnek tanítani, és a gyerekek tanulmányi eredménye is érezhető javulásnak indul.

További jó tanácsok az elköteleződés megalapozásához:

 1. Beszéljünk az intézményi tabukról! (pl.: Ki kit bántalmaz és hogyan? Kik a szemlélői ezeknek a bántalmazásoknak? Mi történik a bántalmazókkal és az áldozatokkal, és mennyire hatékonyak ezek a beavatkozások? Mit tettünk idáig a szemlélőkkel? Mi a pedagógusok, a szülők és a gyerekek szerepe, felelőssége a bántalmazás jelenségének kialakulásában és fenntartásában? stb.)
 2. Alapos előkészületek után, kis lépésekkel haladjunk!
 3. Ne ígérjünk többet, mint amit teljesíteni tudunk!
 4. Szerezzük meg a közösség (pedagógusok, szülők, gyerekek, külső szervezetek) vezetőinek támogatását!
 5. Ne feledkezzünk meg az alapvető célokról:
  • párbeszéd kialakítása a közösségben
  • mentalizáció serkentése

2. A légkör átalakító csapat elkezdi munkáját

Kezdetben csendes, elhúzódó tevékenységre kell számítani. A kisebb létszámú magcsoport érthető módon korlátozott számú feladatot tud ellátni, továbbá a programok beindítását csak az iskolai légkör felmérése után érdemes elkezdeni (lásd: Diagnosztikai modul).

Fontos, hogy a csoport tagjai rendszeresen találkozhassanak (legideálisabb hetente 45-60 perc), lehetőleg mindig ugyanabban az időpontban. Ennek megvalósíthatósága nagyban függ az intézményvezető támogatásától, hiszen ő tudja lehetővé tenni az órarend kialakításánál, hogy a békítő team tagjainak azonos időpontban legyen lyukas órája.

Az újonnan megalakuló csoportnak meg kell határoznia azt a közös szemléleti alapot, mely a későbbi együttműködés kiindulópontja lesz. Ennek során óhatatlanul sor kerül a nézetkülönbségek számba vételére is. Amennyiben a csoporttagok igénylik, választhatnak csoportvezető(ke)t is, de a vezetőség spontán módon is kialakulhat a későbbiek során. Nagyon fontos, hogy minden egyes feladat végrehajtása mellé nevezzünk meg felelősöket és lehetőleg határidőket is. Amennyiben van, mindenképpen vonjuk be a munkába az iskolapszichológust már a kezdetektől.

Békítő Team modul2

Még egy jó tanács: szerencsés, ha több olyan személy is tevékenykedik a teamben, aki biztos szemléleti alappal rendelkezik és átlátja az összes aktuálisan zajló tevékenységet. Ugyanis, ha a csoport vezetője egy ideig nem tud részt venni a közös munkában, ő zökkenőmentesen át tudja venni a koordinációs feladatokat.

Fontos, hogy a békítő team folyamatosan tájékoztassa az iskola vezetőségét és a kollégákat a program alakulásáról. Ez biztosítja egyrészt az átláthatóságot, így elkerülhető a gyanakvás, a bizalmatlanság kialakulása a program kapcsán, másrészt lehetővé válik az új csoporttagok csatlakozása.

 3. Az iskolavezetés szerepe

Ne felejtsük el, hogy ez egy alulról szerveződő kezdeményezés! Azt szoktuk ajánlani az újonnan alakuló békítő teameknek, hogy szerencsésebb, ha az intézményvezető nem tagja a magcsoportnak. Tapasztalataink szerint jelenléte sokakat befolyásol (pro és kontra) a csatlakozásban, illetve a team tagjait esetleg feszélyezi a szabad véleményformálásban. Ezen felül az iskolaigazgatók is gyakran szerepzavarral küzdenek a csoportban, nehezen tudják letenni a döntéshozó, irányító feladatkörüket. Ugyanakkor az iskolavezetés külső támogatása elengedhetetlen!

Hogyan tudják segíteni az intézményvezetők a légkör átalakítás folyamatát?

 • Idő és hely biztosítása (magcsapatnak, programoknak)
 • Anyagi támogatás a programok szervezéséhez
 • Rendszeres informálódás a munkafolyamatról
 • A tantestület és a szülők rendszeres tájékoztatásának biztosítása
 • Külvilág (döntéshozók, média) tájékoztatása
 • Külső támogatók, szponzorok megnyerése

4. A siker kulcsai

Annál nagyobb az esély a sikerre, minél jobban ki tudjuk szélesíteni a programot, az iskolaközösség egyre több tagját (szülőket, gyerekeket, külső támogatókat) be tudunk vonni a problémák feltárásába, a megoldási lehetőségek keresésébe, a különféle programelemek megvalósításába.

Készüljünk fel a hosszú, évekig tartó munkára! Azzal szoktuk „bíztatni” az érdeklődő iskolák tantestületeit, hogy a Békés Iskolák Programnak tulajdonképpen csak a kezdetét tudjuk meghatározni, a végét nem. Ez nem sprint, hanem maraton!

Végül néhány ötlet a sikeres békítő team munkához:

 • Valóságérzék megőrzése
 • Közös nyelv és elméleti alapok tisztázása
 • Rendszeres megbeszélések
 • Napirendi pontok megállapítása
 • A sérelmek és a kételyek számára is idő biztosítása
 • A bűnbakképzés és a személyeskedés elkerülése
 • Kompetenciahatárok betartása
 • Gyakorlatias, lépésről-lépésre megvalósítható éves akcióterv megalkotása
 • Az általánostól a konkrét problémák felvetése felé haladás
 • Az egyszerűbb felöl a bonyolultabb tervek felé haladás

Save

Save

Save