Közös szabályalkotás

Akár egy iskolai osztályterembe képzeljük magunkat, akár az osztálytermek előtti folyosón állunk, vagy az udvaron nézünk körül, gyakran találkozhatunk rendzavaró viselkedéssel. Láthatjuk, ahogy a gyerekek egymást püfölik, tanár a diákokkal üvöltözik, pedagógusok védenek vagy vádolnak gyerekeket feltételezett tetteikért. Olyan hatalmi harcokkal találjuk szemben magunkat, amivel tudatosan foglalkozni kell! Először is ahhoz, hogy egy biztonságos és támogató légkörű közeget hozzunk létre,   tudatosítanunk szükséges, hogy senki nem tud támadóvá válni áldozat nélkül, és a támadónak szüksége van nézőközönségre! Előzetes tudatásunkat latba vetve, meg kell határoznunk a bántalmazó-áldozat-szemlélő társas szerepeit. Minden esetben törekednünk kell arra, hogy gyors és hatékony beavatkozást eszközöljünk, hogy a tanulók és a tanárok is a maguk tevékenységét nyugodt és biztonságos körülmények között tehessék!

Vegyük sorra, mi minden szükséges ehhez? A legfontosabb tanácsok:

 • Nagyon fontos, hogy értsük a saját frusztrációnkat, ne ragadjon el a düh! Meg kell próbálni lenyugtatni magunkat!
 • A viselkedéssel kapcsolatos egyértelmű elvárásokat ki kell nyilvánítani!
 • A tanulók szemléletét kell formálni és törekedni arra, hogy az elvárt viselkedés belsővé váljon és ne legyen szükség a tanár folytonos kontrolljára!
 • Fel kell világosítani a diákokat, a tanárokat és a szülőket is arról, hogy milyen negatív következményei vannak a kényszerítő  hatalmi küzdelmeknek!
 • A fegyelmezési módoknak a tanár személyiségéhez kell illeszkednie!
 • Törekedni kell rá, hogy figyeljünk arra, amit mondunk, és ahogyan mondjuk, mert annak mérhetetlen súlya van a gyerekeknél!
 • Ne hagyjuk, hogy a másodlagos viselkedés provokáljon, szükségtelen a feszültség keltése, a konfrontálódás!
 • Figyeljünk a hangszínünkre, hangerősségre és a testbeszédre!
 • Tartsunk szünetet, hogy kellően át tudjuk gondolni mondandónkat!
 • Mindig őrizzük meg a humorérzékünket!

Az osztályteremben fellángoló feszültségek kezelésére a leghivatottabb preventív segítség a gyerekekkel történő közös szabály alkotás és a problémák-megoldások modellezése, ami a zökkenőmentes együttműködést tanítja meg. Ez kissé időigényes, de mind a kisebb, mind a nagyobb gyerekeknél nagyon hasznos, megtérül a befektetett idő és energia!

Nézzük meg, miért fontos közösen megalkotni a szabályokat?

 • Mert így úgy érezheti minden gyerek, hogy köze van a szabályokhoz.
 • Mert így kiszámíthatóságot teremt.
 • Mert biztonságos keretek közt, a kölcsönös megbecsülés légkörében sokkal könnyebb dolgozni.
 • Mert a gyerekek ez által fejleszthetik önfegyelmüket.
 • Mert sokkal könnyebben alakul ki felelősségtudatuk.
 • Mert így megteremtődhet a csoportérdek és az egyéni érdek közötti egyensúly.

A közös szabályalkotáson és modellezésen kívül ez a modul lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjünk olyan viselkedésmódokkal, olyan tudatos irányított figyelemmel, ami működőképes keretet teremt az osztály számára és olyan támogató, megértő, elfogadó, és pozitív légkör tud ezáltal kialakulni, amiben a gyerekek számára egyértelművé válik, hogy mik a következményei a rendzavaró viselkedésnek, de az is világossá válik, hogy a kívánt viselkedés megerősítést kap, pozitív kiemeléssel, jutalmazással jár.

Az osztálytermi szabályalkotási modul tehát viselkedést is modellez, segít megismerni a mentalizálni tudó és pozitív hozzáállással és szemlélettel bíró pedagógus szerepet, gyakorlati segítséget nyújt a fegyelmezésben és speciális, preventív  játékokkal, gyakorlatokkal fejleszti a közösséget, hogy konfliktusmentes, támogató légkör alakulhasson ki, melyben a tanár aktívan tud tanítani, a gyermek pedig képessé válik az ismeretek befogadására.

Vélemény, hozzászólás?