Kiskőrösi EGYMI – 2020-2021-es tanév

Az intézmény 2017-ben köteleződött el a Békés Iskolák Program mellett. A járvánnyal terhelt 2020-21-es tanév sem vetette vissza lelkesedésüket, és folytatták a munkát. A következőkben a békítő team vezetője, Fazekasné Tatai Renáta számol be a tanév programjairól.

Minden hónapban összeül a Békítő team és egy kampány napot vagy hetet szervezünk a gyermekeknek.

Ebben a tanévben (2020-2021.) tovább működtetjük a Békés ügyeletes programunkat. Kampány hetet szerveztünk novemberben, melynek a Türelem hete címet adtuk. Ennek a kampányhétnek a célja: A türelem és a várakozás fontossága az emberi kapcsolatokban, hétköznapokban. A kialakult járványhelyzetben úgy gondoltuk, hogy ezt a területet kiemelten szeretnék fejleszteni gyermekeinknél. A tanulók játékos feladatokat végeztek, amihez türelemre volt szükségük pl.: párban farkasszemet néztek egymással, puzzle-t raktak ki. Minden csoport, osztály egy jelvényt kapott, amin a Békés Iskolák logója szerepel. Ezt is használjuk a Békés ügyeletes programban. Az egyik Békítő team tag a gyerekeknek jógát tartott. Megtanította őket a feszültségük levezetésére. Türelemmel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat, idézeteket gyűjtöttek.

Készítettünk egy Rönktantermet (farönkökből áll az asztal, a szék) az iskola udvarán, ahol jó idő esetén tartjuk a tanórákat. A járványhelyzetben is alkalmazható és a friss levegőn kevesebb a feszültség, bántalmazás a diákok között.

A Békítő teamünk elkészítette a Békés Iskolák logóval ellátott saját maszkját. Az intézményben ennek a használatával is fel szeretnénk hívni a kollégák figyelemét a csatlakozási lehetőségre illetve a békés szemléletre.