Vezetőknek

 

Hogyan segíthetem vezetőként iskolámban a Békés Iskolák Program meggyökerezését és szárba szökkenését?

Az alkotók, Stuart W. Twemlow és Frank C. Sacco szerint a Békés Iskolák Program ideális esetben az iskola szervezeti piramisának alsó, legszélesebb alapjáról kiinduló kezdeményezés, amely azután a teljes rendszerre kiterjed. Azonban a sikerhez és a hosszú távú fenntarthatósághoz szükség van a vezetők elköteleződésére is.

Fontos különbséget tenni az iskolában megkezdődő békítő munka támogatása és irányítása között. A Békés Iskolák Program elindulásakor egy kisebb létszámú csapat kezdi meg légkör átalakító munkáját az intézményben. Tevékenységüket a napi feladataikon túl, belső indíttatásból végzik, mivel egyetértenek a Békés Iskolák Program alapelveivel, és úgy érzik, tenni szeretnének az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése terén. Ez a maroknyi csoport lelkes és elköteleződött pedagógusokból áll. A vezető célja a lelkesedés hosszú távú fenntartása – ezt akkor tudja megvalósítani, ha támogatja, és nem próbálja meghatározni vagy irányítani a folyamatot.

A támogatás a feltételek biztosítását jelenti, tiszteletet az iskolai békítő team tagok elköteleződése, törekvései, önállósága, valamint alázatot az iskolában elindult változás iránt. Támogatás esetén a vezető képes csak igény esetén benne lenni a napi történésekben, emellett arra is képes, hogy hátralépjen, és átadja az irányítást egy arra alkalmas, felkészült csoporttagnak. Mindez csupán a békítő szemlélet belsővé tételével és az iskolai légkör átalakításával kapcsolatos folyamatok irányításának átengedését jelenti. Így megmarad az alulról szerveződés ereje.

A vezető nagyon sok területen támogathatja a Békés Iskolák Program intézményi bevezetését. A pedagógusok kezdeti lelkesedése gyorsan lecsillapszik, helyét jó esetben a biztos elköteleződés érzése veszi át. Az iskolai békítő team munkája olykor nehéz és fáradságos. Sokat segít ekkor, ha a vezető órakedvezményt ad, beszámolási lehetőséget biztosít a békítő team tagjainak az értekezleteken, és nyilvánosan megdicséri őket, esetleg számukra kedvezően alakítja az órarendet, ezzel is megkönnyítve a munkájukat.