A folyamat

A Békés Iskolák Program folyamatmodellje

– az intézményi békítő teamek számára –

Az intézményi békítő teamekről itt olvashat.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon változatos annak a módja, ahogy egy intézmény először találkozik a Békés Iskolák Programmal. Gyakran egy pedagógus, egy intézménypszichológus, a vezető vagy akár egy szülő köteleződik el leghamarabb a békítős út mellett. Bárhogy is legyen, a tájékozódásuk után a vezetővel mindenképpen meg kell osztaniuk a lehetőséget. Ha ő nyitottnak bizonyul, akkor a regionális békítő team egyik tagja leül vele beszélgetni. (Amennyiben az adott térségben nincs regionális békítő team, úgy a Szupervíziós Békítő Team tagjai felkérhetőek – anyagi ellenszolgáltatás fejében. További információ a info@bekesiskolak.hu e-mail címen kérhető.)

 1. A vezető érzékenyítése, tájékoztatása

  • Kb. 1 órás beszélgetés

  • Főbb elemek: a program áttekintő bemutatása, az önkéntesség elve, az elköteleződés fontossága, a vezető szerepe a programban, a következő lépések megbeszélése.

 1. Az egész tantestület számára a bevezető előadás megtartása

  • A regionális békítő team tagjai tartják (vagy a Szupervíziós Békítő Teamből valaki)

  • 1 (-1,5) órás

  • Cél: a bántalmazás dinamikájának bemutatása és a program áttekintése

  • A legvégén adjuk meg annak a személynek a nevét, akinél jelentkezhetnek a leendő békítő team tagok

 1. A békítő team megalakítása

  • Alakuló ülés: keretek (mikor, hol, milyen gyakran, hogyan fognak dolgozni), szabályok tisztázása, két teamvezető kiválasztása, a vezetőséggel való kapcsolattartásért felelős személy kiválasztása

  • Feladatuk: a békítős szemlélet elterjesztése az intézményben. Ehhez kell kidolgozniuk azt a programot, amivel ezt el tudják érni

  • Rövid távú feladatuk:

   1. a békítős szemlélet elsajátítása

   2. a diagnosztikai modul megvalósítása

 1. Szemléletformálás

  • Ebben a szakaszban elsősorban a békítő team tagjainak kell megismerkedniük a Békés Iskolák Program szemléleti alapjaival

  • Ennek lépései:

   1. Twemlow, Stuart W. és Sacco, Frank C.: Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok, Flaccus Kiadó, 2012. című könyv elolvasása, feldolgozása

   2. Szemléleti tréning

   3. Resztoratív tréning

   4. Békés, biztonságos közösség tréning

   5. Vezetői modul: az intézmény vezetőségének szóló szemléletformáló tréning
   6. A honlap cikkeinek, anyagainak tanulmányozása

   7. A bántalmazás kezelésének eljárásrendje
  • A tréningek nyitottak a békítő team-en kívülről érkező pedagógusok/iskolai dolgozók, vagy akár a szülők előtt is.

5. Diagnosztikai modul

                A békítő team tagjai bonyolítják le (kedvező esetben a regionális békítő team támogatásával).

 1.   Program tervezés

  • A diagnosztikai modul végeredményeképpen a közösség képet kapott az intézmény erősségeiről, problémáiról, fejlesztendő területeiről, valamint döntöttek arról, mivel szeretnének legelőször foglalkozni.

  • A békítő team tagjai megismerik a különböző modulokat (ezekről a regionális vagy a Szupervíziós Békítő Team tud tájékoztatást adni).

  • Számba veszik a saját erőforrásaikat, futó és a Békés Iskolákba integrálható programjaikat, az „íróasztal fiókokban” porosodó, de a békítős szemlélettel rokon, pedagógusok által elvégzett képzéseket.

  • A program tervezése a problématérkép, közössége igénye és a lehetőségek összehangolása alapján a különböző modulok kiválasztásából áll. Mindezek fényében megtervezik a saját programjukat.

  • Rövid, közép és hosszú távú tervet is készítenek.

 1. Indító kampány

  • Egy látványos, gyerekeket, szülőket (esetleg fenntartókat) is megszólító kampány, amelynek célja, hogy mindenki számára egyértelmű legyen: az intézmény mától kezdve arra törekszik, hogy Békés Iskola

  • A kampány témájául a közös fogalomrendszer kialakítására és a védelmező erényeire, az áldozat melletti kiállás módjaira érdemes elsősorban a hangsúlyt fektetni.

 1. Megvalósítás

  • A megtervezett program kivitelezése.

  • A folyamat rendszeres visszajelzése a közösségnek, aminek hatására egyre többen köteleződnek el a program mellett.

  • A cél: a tantestület legalább 75% elköteleződjön és aktívan részt vegyen az egyes modulok kivitelezésében. Ekkortól válik a program önfenntartóvá.

 1. Visszacsatolás

  • A kudarcok, elakadások teljesen természetes részei a folyamatnak. A regionális és a Szupervíziós Békítő Team feladata, hogy ilyenkor segítsenek. Érdemes kihasználni: /megvalositas/szupervizio/. De semmiképp ne adják fel a programot!!!

  • Az egyes modulok hatékonyságát lehet vizsgálni és az eredmények fényében csiszolgatni.

  • Érdemes a teljes légkörfelmérést évente/kétévente megismételni és figyelemmel kísérni az eredmények alakulását.

  • A beírások, hiányzások, magatartás jegyek, fegyelmi tárgyalások stb. számának változásait is érdemes figyelemmel kísérni.

  • Sőt a tanulmányi eredményeket is, mert a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a békés, biztonságos légkörű iskolákban javul a teljesítmény.