Küldetésünk

„A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.”

Edmund Burke

Egy olyan világban szeretnénk élni, ahol az emberek figyelmesek és szolidárisak egymással, ahol az összefogás és együttműködés felülkerekedik az érdekcsoportok közötti hatalmi harcokon, ahol az emberek segítőkészek és toleránsak, ahol nincsenek „kiváltságosok”, hanem mindannyian számíthatunk embertársaink törődésére. Egy olyan társadalomban szeretnénk élni, ahol biztonságban érezhetjük magunkat, ahol a szeretet és jóság győzelmet arat az agresszió és gonoszság fölött.

Hol, hogyan kezdhetnénk hozzá céljaink megvalósításához?

A jövő nemzedékének nevelése során tudjuk megmutatni a gyerekeknek, hogyan tudják elviselni heves érzelmeiket, hogyan rendezhetik békés úton konfliktusaikat, hogyan tudják magukat mások helyébe képzelni. Csak így válhatnak később társaik empatikus, segítőkész barátaivá és védelmezőivé, hogy felnőttként azután önmaguk, társaik és az egész közösség iránt felelősséget vállaló, autonóm, valódi értékekért kiálló ember váljék belőlük. Csak így lesz esélyünk egy boldogabb társadalom létrehozására.

Ehhez persze felkészült, érett személyiségű pedagógusokra is szükség van. Küldetésünk az, hogy pozitív szemléletünket a pedagógusok felé is közvetítsük, és velük együtt munkáljuk ki azt az eszköztárat, amely segítséget nyújthat nekik a békés iskolai és óvodai légkör kialakításához. Ez modellt és szocializációs keretet biztosíthat a gyerekek számára a harmonikus közösségi élet szabályainak elsajátításához.

Save