Módszerek

A Békés Iskolák szemléletében való elmélyüléshez, illetve a bántalmazás jelenségének mélyebb megismeréséhez kíván a pedagógusoknak segítséget nyújtani a Zuglói Békítő Team különféle képzések kidolgozásával.

A képzések nem akkreditáltak, a zuglói tantestületek tagjainak a részvétel ingyenes.

„Bevezetés a békítő szemléletbe” című képzés                  

A 3 órás képzés célja, hogy a résztvevő szakemberek betekintést nyerhessenek a Békés Iskolák program szemléleti alapjaiba, megérthessék a bántalmazás jelenségének lélektani hátterét.

Ízelítőül néhány témakör:

 • Az iskolai bántalmazás jelensége, résztvevői
 • Tévhiteink a bántalmazás kapcsán. Számoljunk le velük!
 • A legfontosabb, hogy mentalizáljunk! Na jó, de mi az?
 • Mi történik, ha nem mentalizálunk?
 • Mit tehetünk közösen a bántalmazás felszámolása érdekében?

Amennyiben egy tantestületből legalább 8 fő jelentkezik, előre egyeztetett időpontban számukra külön is megszervezésre kerülhet a tréning.

„Békés és biztonságos közösség” című képzés

Sokat törtük a fejünket, hogyan lehetne a gyerekek számára bemutatni a bántalmazás jelenségének komplexitását úgy, hogy a jellemzők tudatosításán túl valamiféle megoldási, megelőzési lehetőséggel is szolgálhassunk nekik, illetve pedagógusaiknak. Nagy segítséget jelentett ebben Dr. Jármi Éva “Iskolai bántalmazás megelőzésére és bántalmazást elutasító csoportnorma kialakítására irányuló gyakorlatsor és alkalmazási útmutató” című segédanyaga, mely jelen képzésünk vezérfonalául szolgál.

A 8 órás tréning célja, hogy a résztvevők tudatosítsák magukban a bántalmazás hátterében álló hatalmi harcok folyamatát, szerepeit és az azt fenntartó körülményeket. Ezeket az ismereteket aztán továbbadva a gyerekeknek, olyan közösségi légkört hozhatnak létre, ahol a bántalmazással kapcsolatos tabuk ledőlnek, a tehetetlenség érzése helyébe aktív cselekvés lép és a hibáztatás helyett a megértés, az elfogadás és jóvátétel kerül fókuszba.

A hét tanórai foglalkozás témái:

 1. Az iskolai bántalmazás jelensége, résztvevői
 2. Mi a bántalmazás és mi nem az? Az iskolai bántalmazás felismerése
 3. A bántalmazás következményei
 4. A szemlélők reakciói. Hogyan lehet az áldozat mellé állni biztonságosan? Az összefogás ereje
 5. Hogy védd meg magad? Az árulkodás és segítségkérés közti különbségek tisztázása
 6. A bántalmazás elleni csoportszabályok kidolgozása
 7. A szabályokhoz kapcsolódó következmények kidolgozása

Ugyanakkor fontos hangsúlyoznunk, hogy a képzés során elsajátított hét tanóra ismeretének átadása a gyerekek számára csak egy út kezdete, és nem a vége. Bár a bántalmazás tematikáját jól körüljárjuk, illúzió lenne azt hinni, hogy hét óra alatt felszámolható és örökre elkerülhető egy – egy osztályközösségen belül az ilyen jellegű probléma. A hét alkalom a közös szabályalkotással zárul, amely nagyon jó kiindulási pont lehet a későbbi bántalmazási esetek kezeléséhez.

Amennyiben egy tantestületből legalább 8 fő jelentkezik, előre egyeztetett időpontban számukra külön is megszervezésre kerülhet a tréning.

Jelentkezni lehet:

Sándor Éva

 

Adler Katalin

adler@zknp.hu,
70/316-3941